Bogăția și sărăcia

Bogăția și sărăcia
Lectia 01-02. Bogăția și sărăcia
Iosif AncaINTRODUCERE

1. Bogăţia şi sărăcia – două stări materiale, ce  cuprind problema muncii, venitului, consumului, economiilor şi investiţiilor   (Matei 6:23)

2. Gândirea şi practica economică umană tratează elementul material fără cel spiritual, diferit de Biblie /Dumnezeu (Matei 6:33)

I. GENERALITĂŢI. PREZENTARE

A. Evoluţii istorice (în acest veac – 1 Timotei 6:17)

1. Toată istoria şi geografia conţin aceste două categorii (Deuteronom 15:12Ioan 12:8)

2. Ele sunt vremelnice (Iov 27:19Apocalipsa 18:17Ieremia 39:10Proverbe 23:527:24)

B. Moduri de obţinere sau pierdere a avuţiei (Eclesiastul 9:11; 5:19; 1 Samuel 2:7)

1. Bogăţia:

            a) moştenire (Proverbe 19:14; Eclesiastul 2:21); valori dobândite (Luca 16:911); comori găsite (Genesa 36:24)

           b) lăcomie de avere (Coloseni 3:5Proverbe 23:4; Eclesiastul 4:4); sub diferite forme (Proverbe 28:820Ieremia 17:11Iacov 5:4)

            c) hărnicie şi binecuvântare (Proverbe 10:410:1-728:20Deuteronom 8:17; Genesa15:14; Exodul 12:36)

2. Sărăcia:

           a) lenevire (Proverbe 20:1328:19)

           b) pedeapsă (blestem) (Genesa 4:12; Proverbe 13:18)

           c) sărăcia sfinţilor (Proverbe 13:3112:27-28Romani 15:26; Psalmul 37:25-26)

C. Moduri de folosire a banilor/ bunurilor)  (depinde cum s-au câştigat - Proverbe 13:11)

1. Bogăţia  (Psalmul 49:6-8; Proverbe 22:1):

           a) trăirea în huzur, lux, plăceri (Luca 6:2416:1912:19; Eclesiastul 2:10)

           b) tezaurizare (Luca 12:18Matei 6:19)

            c) folosire cumpătată şi dăruire înţeleaptă (Eclesiastul 10:17; Efeseni 4:28Proverbe 14:24;1 Ioan 3:17)

2. Sărăcia (există bogaţi nepricepuţi şi săraci înţelepţi – Proverbe 28:11Deuteronom 10:18):

            a) afaceri neînţelepte (Proverbe 23:21Isaia 55:2)       

            b) îngrijorare fără dărnicie (Luca 12:2225Proverbe 28:27)

            c) cheltuielile sfinţilor (1 Timotei 6:7-8)

II. PRINCIPII BIBLICE

A. Dumnezeu este proprietar absolut al materiei. (corect este „la mine se află” nu „eu am”)

1. El dă, păstrează, retrage (Psalmul 65:9; Isaia 45:3; Leviticul 25:23; Ieremia 27:5)

2. Dumnezeu are un plan pentru fiecare şi din punct de vedere al averii (Proverbe 22:2Iov  23:1428:18-19)

B. Bogăţia şi sărăcia au fiecare „spinii lor (Marcu 4:18-19Iov 34:19-21)

1. Ispitele bogăţiei: încredere falsă (1 Timotei 6:17Marcu 10:24); laudă deşartă (Ieremia 9:23Iacov 1:9-10); frământări (Eclesiastul 5:12); asuprirea (Iacov 2:5-6); înşelare/pierzare (Marcu 4:191 Timotei 6:9-10)

2. Necazurile sărăciei (Proverbe 30:9; Psalmul 73; 1 Corinteni 7:28)

C. Legătura materiei cu spiritul  (comoara şi inima - Matei 6:2124)

1. Bogăţii spirituale: Dumnezeu (Romani 11:33Efeseni 1:7Exodul 15:11Isaia 63:7); sfinţii (Iacov 2:5Apocalipsa 2:93:17)

2. Dependenţa avuţiei: sfinţii primesc în funcţie de starea şi lucrarea spirituală (Matei 6:33), dar bogăţia lor principală este în   „cele de sus” (Luca 12:32Coloseni 3:1)

D. Atitudinea creştinului (mulţumire, dăruire, acceptarea voii Lui în plan material - 2 Corinteni 8:5)

1. Starea intermediară – superioară (Proverbe 30:8); pâinea (Matei 6:11); rezolvarea nevoilor zilnice (Filipeni 4:16-19). Nu cere bogăţie! (1 Împăraţi 3:11; 1 Timotei 6:9)

2. Încrederea în grija Tatălui –  un sfat pentru liniştea zilelor tale (Eclesiastul 5:12): natura, fără economie agricultură sau industrie continuă să existe - comparaţia cu  Solomon (1 Împăraţi 4:6, 27; Luca 12:242730Evrei 13:5-6)

3. Secretul  dărniciei (Proverbe 11:24Luca 12:34)

I. BOGAŢI ŞI SĂRACI

A. Exemple negative

1. Sodoma şi Gomora – culmea bogăţiei şi păcătăşeniei (Genesa 14:14, 21; 19:25); idem în vremea  lui Noe (Luca 17:26-33)

2. Egiptenii – muncă forţată şi exploatarea semenili/robilor; temple şi piramide / plăgi şi moarte în Marea Roşie (Exodul 1:13-145:5-18)

3. Israel – de la  prosperitatea din vremea lui lui Solomon la foamete (Isaia 5:14; Plângerile lui Ieremia 1:194:4-5);  – atitudini spirituale şi rezultate materiale (Hagai 1:5-112:15-19)

4. Nabal – bozatul ursuz şu zgârcit (1 Samuel 25:2-3111837-38)

5. Bogaţii din evanghelii – oameni care au neglijat lucrurile sfinte (Luca 12:15-2016:19-22); - un om legat de avere (Luca 18:21-23)

6. Biserica apostată – oameni lacomi după cele fireşti (Apocalipsa 3:17-18; Iuda 12; 2 Petru 2:13-14)

B. Exemple pozitive

1. Avraam – un bogat prieten cu Dumnezeu, legat de cer, nu de pământ (Genesa 13:2, 9; 14:22-23)

2.  Iacov – de la nevoile de bază la bogăţie (Genesa 28:20; 32:10)

3. Iov – un bogat neprihănit şi greu încercat (şi) prin pierderea averii (Iov 1:314-2229:1-612-16;  19:13-20; 42:12)

4.  David – un bogat fericit (1 Cronici 29:28)

5.  Solomon – un bogat nefericit (Eclesiastul  2:18; 5:10)

6. Familia din Sunem – oameni cu inima darnică şi gata de slujire, ajutaţi de Dumnezeu în orice vreme (2 Împăraţi 4:8-17; 8:1-6)

7. Elisei - omul care avea putere (de la Dumnezeu) să înmulţească bunurile materiale, dar care nu a fost dependent de ele (1 Împăraţi 9:19-21; 2 Împăraţi 4:7, 38-44; 5:16, 26; 7:1-2)

8. Pavel – apostolul muncitor şi fără pretenţii (1 Tesaloniceni 2:9; Psalmul 104:23; Filipeni 4:10-17)

9. Isus Hristos – cel mai sărac şi cel mai bogat (1 Corinteni 8:9Matei 8:2017:27)

ÎNCHEIERE

1. În economia grădinii Edenului, (aproape) toţi pomii sunt buni – dar la mijloc este pomul vieţii – fără el – toată bogăţia s-a dus şi omul a murit. Adam s-a implicat material-  să lucreze-  dar a uitat elementul  spiritual – să păzească şi să caute întâi pomul vieţii (Genesa 2:9, 15)

2. Există două locuri, două ere (Matei 6:19-201 Timotei 6:17-19). Nu te lega de cele de aici şi acum  (Eclesiastul 5:13-16) ci apucă pe cele adevărate – Împărăţia eternă (Luca 12:32)

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează