Izbăvit din gura leului

Izbăvit din gura leului

Izbavit din gura leului

Text biblic: 2Timotei 4:9-17

Introducere: Să observăm
- circumstanţele în care sa află Pavel la momentul scrierii acestui pasaj: era în închisoare
- experienţa lui Pavel în închisoare şi cum o caracterizează el (v. 17b): "prins în gura leului"
- fiecare dintre noi avem experienţe similare: abandonaţi de familii, prieteni, de către cei iubiţi)

Ca şi apostolul Pavel, putem şi noi să fim izbaviţi din gura leului, urmaând, ca şi el, patru paşi distincţi, la îndemâna fiecăruia.

1. Pasul cautării imediate a părtaşiei frăţeşti:

Suport textual: (v.9) "Caută de vino curând la mine si..." (v.11b) "ia pe Marcu cu tine..."
De ce căuta Pavel părtăşia?

a) Există putere în părtăşie (Proverbe 24:6) "Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa"

b) Este pericol în singurătate
b1) Pericolul să te crezi singurul neprihănit (1 Împăraţi 19:10) "El a raspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit Legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!"
b2) Pericolul să fii doborât de Diavolul (1 Petru 5:Cool "Fiţi treji şi vegheaţi! Pentrucă potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care racneşte şi caută pe cina să înghită." Ex.: leul izolează animalul şi apoi îl atacă

c) Este binecuvântare în părtăşie (Galateni 6:2) "Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos".

2. Pasul continuării slujirii înaintea Domnului:

Suportul textual v.11b: "Ia-l ... îmi este de folos pentru slujbă"
Dacă din bisericile fondate în cursul celor trei călătorii misionare nu s-a păstrat nimic, activitatea lui Pavel din închisoare a dat naştere la sute de mii de biserici de-a lungul veacurilor, fondate pe învaţătura scrisă de el.
Tu trebuie să continui slujirea:

a) Din pricina Legământului (Evrei 10:35.39)

b) Din pricina mărturiei sfinţilor din toate timpurile (Evrei 12.1)

c) Ca tu să devii o mărturie pentru alţii (Iacov 5.10-11)

3. Pasul continuării legăturii directe cu Scriptura:

Suport textual: (v.13a şi b)
Ce face Pavel în gura leului? Trănteşte Scriptura la pământ?? NU!!
În greacă: "cărţile" = "cărţile sfinte" De ce??

a) Este mângăiere în Scripturi (Romani 15:4): "Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângăierea pe care o dau scripturile, să avem nădejde."

b) Este viaţă în Scriptură (Ioan 6:63)

c) Este soluţi în Scripturi (Daniel 4:2)

4. Pasul neuitării prezenţei permanente a lui Hristos:

Suport textual: (v.16a): "La întâiul meu raspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine..." (v.17a): "însă Domnul a stat lângă mine...şi am fost izbăvit din gura leului".
Este o permanenţă a prezenţei lui Hristos. De ce? Pentru că:

a) Isus a promis să fie cu noi zilnic (Matei 28:20): "Şi iată că eu voi fii cu voi..."

b) El a promis să fie cu noi, apărându-ne (Evrei 13:5): "căci El însuşi..."

Concluzie:
- sunteţi careva in gura leului?
- Eşti TU în gura leului?

Mesajul care-l am pentru tine este o veste bună: există izbăvire din gura leului. Cum?

1. Căutând părtăşia frăţească
2. Continuând lucrarea care ţi-a fost încredinţată
3. Preţuind zilnic Cuvântul Scripturii
4. Privind, prin credinţă, prezenţa lui Isus

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează